Sponsorbeleid Strematek

Voor Strematek is sponsoring een manier om bij te dragen aan een goede samenleving. Ons sponsorbeleid richt zich op projecten en evenementen met een maatschappelijke betekenis op het gebied van innovatie, onderwijs of milieu.

Jaarlijks word er vooraf een sponsorbudget opgesteld en kan naarmate het jaar vordert bijgesteld worden in lijn met de resultaten. Uit de sponsorverzoeken die we jaarlijks krijgen, maken wij een weloverwogen keuze. Aanvragen waarin een familielid betrokken is die bij Strematek werkzaam is of bijdraagt aan lokale zichtbaarheid krijgen voorrang. Op deze manier voorkomen we dat het geld dat wij beschikbaar stellen voor sponsoring versnippert over veel, verschillende kleine(re) projecten. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een sponsorproject voldoen aan de volgende voorwaarden:

De sponsoring;

  • Levert een bijdrage aan de samenleving, onderwijs, innovatie doeleinde en/of aan de verbetering van ons milieu;
  • Geldt niet voor individuen maar uitsluitend voor organisaties, teams of evenementen (geen feesten);
  • De evt. geboden tegenprestatie moet in verhouding zijn met het gevraagde (wij stellen originele en creatieve tegenprestaties op prijs, alleen logo- of naamsvermelding is voor ons minder interessant);
  • Is in lijn zijn met onze normen- en waarden;
  • Sluiten bij voorkeur aan op onze Missie en Visie ;
  • De organisatie of evenement achter het project staat niet financieel, politiek of religieus ter discussie;
  • Betreft geen sporten met een hoog risicogehalte;
  • Er moet voldoende tijd zitten tussen moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 8 weken vooraf).

Of het nu gaat om financiële ondersteuning, het leveren van materialen, het delen van kennis of het bieden van een luisterend oor. Wanneer u denkt dat uw vraag voldoet aan de criteria kunt u uw sponsorverzoek per mail indienen via info@strematek.nl. De volgende informatie zouden wij graag terug willen zien in deze aanvraag:

–             Naam van de organisatie;

–             Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon;

–             Naam van het evenement en een korte beschrijving hiervan;

–             Motivatie van de sponsor aanvraag;

–             Wat u van ons verwacht en wanneer.