Dankzij een bijdrage van de provincie Gelderland met het initiatief Natuurlijk Sneller Bouwen gaan we onze processen (soft en hard) veranderen om zo bij te kunnen dragen aan het versnellen van het proces voor nieuwbouw woningen.